Stichting Zorgbad Zonnewater

Zorgbad Zonnewater is ondergebracht in een particuliere stichting waar tot 2018 ook Buitenbad Hessenbad toe behoorde. Sindsdien hebben beide stichtingen een samenwerkingsovereenkomst. Het doel daarvan is om de sociale cohesie in de kernen Drempt, Hummelo en Keppel te vergroten door sportvoorzieningen (zwemmen in het buitenbad) toegankelijk te maken voor alle inwoners en een nieuwe bredere doelgroep, met faciliteiten die kansen bieden voor het zorgtoerisme, mindervaliden en gezinnen met (chronische) zieke kinderen met en zonder beperkingen.

Bij Zonnewater werken circa 20 medewerkers in vaste dienst. Daarnaast zijn we blij met de inzet van veel vrijwilligers. Zorgbad Zonnewater heeft financiële steun nodig om haar laagdrempelige en specialistische aanbod te kunnen blijven bieden. De Stichting Vrienden van Zonnewater zet zich in om extra middelen zoals spel- en oefenmateriaal, rolstoelen, brancards en een plafondlift te verwerven zodat kinderen en volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo kunnen bewegen.

Wilt u ook sponsor worden van Zonnewater? Neem dan contactmet ons op.