Skip to content

Cranio-sacraal ontspanning spreekt zelfherstellend vermogen aan

In de cranio-sacraal therapie, kortweg cranio wordt met aandacht aangeraakt. Door de zachte aanraking van de handen van de therapeut gaat het zelfherstellend vermogen van het lichaam aan het werk. Bij de lichaamsgerichte therapie kijkt de behandelaar naar de fysieke en/of emotionele klacht van de client. Het aangrijpingspunt ligt bij het cranio-sacrale systeem (CSS) en de fascia (bindweefsel). De CCS bestaat uit het hoofd (cranium) en het heiligbeen (Sacrum) omdat de hersenvliezen en de ruggenmergsvliezen het hele systeem met elkaar verbinden. De vliezen behoren tot het bindweefsel dat verspreid over ons hele lichaam fungeert als steunweefsel en ophangsysteem. Het zit zowel rondom de spieren, de botten, de zenuwen, de bloedvaten en om en in onze organen. Bindweefsel beschermt het lichaam, steunt het en maakt beweging mogelijk.

Zelfherstellend vermogen

Bij letsel of spanning maakt het bindweefsel het bewegen juist onmogelijk. Niet-verwerkte emotionele en/of fysieke gebeurtenissen zorgen dat het bindweefsel strakker gaat staan, als ‘littekens’ dus. Deze verstrakking kan jaren blijven bestaan zonder dat je het voelt. We bewegen er als het ware omheen maar uiteindelijk kan er ziekte ontstaan. Veel van ons leerden niet te voelen maar te leven vanuit het hoofd. Hierdoor merken wij de signalen (bijvoorbeeld stress) die ons lichaam geeft, niet op. We luisteren niet naar wat wij nodig hebben of geven onze grenzen niet aan.

De zachte aanrakende technieken in de cranio beïnvloeden spanning (verstrakking) in het bindweefsel op een positieve manier. Het zorgt voor ontspanning in het weefsel en vermindert de pijn. Zo leren we weer te luisteren naar ons lijf!

De therapeut

Ik, Hilly Bertram (55 jaar) begon in 2021 met de opleiding cranio-sacraal therapie bij Upledger in Bilthoven. Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding . Vorig jaar startte ik als cranio-sacraaltherapeut in opleiding met het geven van cranio-sacrale ontspanning binnen Zorgbad Zonnewater.

In 2000, toen ik zelf ziek werd, kwam ik in aanraking met cranio en meteen ‘klikte’ het. Het verbaasde mij hoe ik mijn eigen lichaam kon helen door te luisteren naar mijn behoeften. Ik startte in 2008 met de opleiding craniosacraal therapie bij Piersman in Amsterdam. Door familieomstandigheden kon ik opleiding toen niet afmaken maar het cranio-leerzaadje was wel geplant. Ik begon ooit als fysiotherapeute en zag tijdens mijn werk een jaar lang in een revalidatiecentrum in Noorwegen wat bewegen in warm water voor de mens kan betekenen. In 2018 kwam Zonnewater op mijn pad. Bij de opleiding Piersman nam ik destijds al de folder ‘cranio in water’ mee, niet wetende dat ik precies tien jaar later in een zwembad zou werken en de studie craniosacraal therapie weer kon hervatten.

Behandeling

Ik ben dan ook blij dat ik nu craniosacrale ontspanning kan aanbieden binnen Zonnewater. Dit gebeurt zowel (op het droge) in de fysioruimte van het zorgbad als in het water. Tijdens de behandeling draag je gemakkelijk zittende kleding en lig of zit je op de behandelbank.

De eerste behandeling duurt ruim een uur en bestaat uit een wederzijdse kennismaking, vraaggesprek (intake) en een kennismaking met cranio. Daarna bekijken jij en ik de behoefte aan vervolgbehandelingen. Indien er geen vervolg komt, dan betaal je de eerste behandeling niet. Bij een vervolg starten we een reeks behandelingen van in eerste instantie vier keer (à 120 euro) die plaatsvinden in de fysioruimte op donderdagochtend en eventueel op maandag. Daarna evalueren we samen of er nog meer behandelingen nodig zijn. In overleg over de behoefte kunnen de vervolgbehandelingen ook plaatsvinden in het warme water. Dit hangt wel samen met de badbezetting maar dan kunnen we dag en het tijdstip overleggen.

Ik ben op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend op Zonnewater.

Bij vragen en belangstelling: laat je telefoonnummer achter bij de receptioniste dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Een e-mail sturen, mag ook: h.bertram@zonnewater.nl