Skip to content

Privacyverklaring

Stichting Zonnewater hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Zonnewater houdt zich aan de wettelijke voorschriften die gelden voor de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt Stichting Zonnewater?
Op deze website kunt u de meeste functies gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd. Het grootste deel van de site bezoekt u dus anoniem. Bent u een potentiële cliënt? Dan is de privacyverklaring voor potentiële cliënten van toepassing.

Uw persoonlijke gegevens
Soms is het verzamelen van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor (e-mail)alerts of een e-mail verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt om op uw verzoek te kunnen reageren. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u die aan ons doorgeeft. Meestal vragen wij uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Om u van informatie te kunnen voorzien, heeft een website gegevens nodig. Zo wordt uw IP-adres gebruikt om te lokaliseren waar de informatie naartoe moet. Een IP-adres wordt niet geassocieerd met een persoon, maar met de plek waarvandaan het internet wordt bezocht. Raadpleegt u internet vanaf uw werk? Dan is dat het IP-adres van het bedrijf. Maakt u gebruik van uw computer thuis? Dan wordt meestal uw internetprovider doorgegeven.

Naast uw IP-adres wordt een aantal andere gegevens geregistreerd. Zoals het soort verbinding, de browser waarvan u gebruikmaakt, het besturingssysteem van uw computer en de pagina’s die u via de website heeft bezocht. Deze gegevens worden door Stichting Zonnewater verzameld en alleen gebruikt om de informatie op de website optimaal af te kunnen stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Door het registreren van de meest bezochte pagina’s kan Stichting Zonnewater het navigatiemenu aanpassen aan uw behoefte. De informatie kan ook worden gebruikt bij het opsporen van eventuele (technische) problemen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De gegevens die wij via de website verkrijgen en behouden, verstrekken wij niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ter verbetering van de dienstverlening van Stichting Zonnewater en om u te kunnen voorzien van de door u gewenste informatie.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze websites en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij moeten omgaan met uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. Zo mag u uw gegevens bij ons opvragen, laten veranderen als die niet kloppen, laten verwijderen en bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur een e-mail aan info@zonnewater.nl. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail. Als het meer tijd kost, dan informeren wij u hierover binnen een maand.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen of klachten over de manier waarop Stichting Zonnewater omgaat met uw gegevens die via de website worden verkregen? Dan kunt u e-mailen naar info@zonnewater.nl.