Skip to content

Missie en visie

De particuliere Stichting Zorgbad Zonnewater wil kinderen en volwassenen zoveel mogelijk laten genieten van bewegen in warm water. We garanderen een constante temperatuur van 33 graden Celsius. Of onze gebruikers nou willen leren zwemmen, in beweging blijven, pijn verlichten, evenwicht en coördinatie bevorderen, revalideren of hun fitheid voor en na een operatie willen verhogen. Wij bieden behandel- en bewegingsprogramma’s in warm water aan onder begeleiding van fysiotherapeuten en zwemdocenten. Dat alles gebeurt zowel individueel als in groepen.

Sociaal kader

Ons aanbod richt zich vooral op mensen die vanwege hun fysieke, verstandelijke of psychische beperking niet bij reguliere voorzieningen terecht kunnen. Daarom hechten we ook veel waarde aan de sociale setting, groepsvorming en een vertrouwde, veilige sfeer. In de ontmoetingsruimte bieden we daar de mogelijkheid toe.

Regiofunctie

In en rondom ons warme water werken we met zo’n twintig medewerkers en een heleboel vrijwilligers aan behandeling, preventie of revalidatie van de patiënt. Op deze manier werken wij al samen met tientallen medisch specialisten, huisartsen en revalidatieartsen uit de regio. In samenwerking met Buitenbad Hessenbad willen we de sociale cohesie in de kernen Drempt, Hummelo en Keppel vergroten door sportvoorzieningen (zwemmen in het buitenbad) toegankelijk te maken voor alle inwoners met faciliteiten die kansen bieden voor het zorgtoerisme, mindervaliden en gezinnen met (chronische) zieke kinderen met en zonder beperkingen.

Uw steun is welkom

Tot onze ideële doelstelling behoort het zo laag mogelijk houden van de kosten van ons specialistische aanbod. Dat kunnen we niet zonder financiële steun van derden. Wilt u weten wat u kunt bijdragen? Kijk dan op Stichting Vrienden van Zonnewater.
Ons aanbod is vooral geschikt voor mensen die vanwege hun fysieke, verstandelijke of psychische beperking niet bij reguliere voorzieningen terecht kunnen.