Skip to content

De particuliere Stichting Zorgbad Zonnewater wil kinderen en volwassenen zoveel mogelijk laten genieten van bewegen in warm water. We garanderen een constante temperatuur van 33 graden Celsius. Of onze gebruikers nou willen leren zwemmen, in beweging blijven, pijn verlichten, evenwicht en coördinatie bevorderen, revalideren of hun fitheid voor en na een operatie willen verhogen. Wij bieden behandel- en bewegingsprogramma’s in warm water aan onder begeleiding van fysiotherapeuten en zwemdocenten. Dat alles gebeurt zowel individueel als in groepen.

Sociaal kader

Je kunt de krant een dezer dagen niet openslaan of er staat wel een artikel in over zelfredzaamheid in de toekomst. Waar verpleeghuizen niet langer de oplossing bieden, alleen al omdat het personeel niet te krijgen is, roepen overheid en deskundigen op het zelf te regelen. Vooral de 60-+groep lijkt nog de ogen te sluiten voor de problemen waar ze duidelijk mee te maken zullen krijgen. Mobiliteit en sociaal isolement liggen op de loer.

Laat Zorgbad Zonnewater daar nou al twee decennia de oplossing voor bieden. Of, eigenlijk nog langer zelfs. Leest u dit bericht maar eens. Ons aanbod richt zich vooral op mensen die vanwege hun fysieke, verstandelijke of psychische beperking niet bij reguliere voorzieningen terecht kunnen. Daarom hechten we ook veel waarde aan de sociale setting (huiskamer met koffie na afloop), groepsvorming en een vertrouwde, veilige sfeer.

Samenwerken met partners

In en rondom ons warme water werken we met zo’n twintig medewerkers en een heleboel vrijwilligers ook aan behandeling, preventie of revalidatie van een patiënt. Op deze manier werken wij al samen met tientallen medisch specialisten, huisartsen en revalidatieartsen uit de regio. We willen de sociale cohesie in de regio vergroten door sport- en beweegvoorzieningen toegankelijk te maken voor iedereen. Met onze faciliteiten kunnen we kansen bieden voor het zorgtoerisme, mindervaliden en gezinnen met (chronische) zieke kinderen met/zonder beperkingen.

Uw steun is welkom

Tot onze ideële doelstelling behoort het zo laag mogelijk houden van de kosten van ons specialistische aanbod. Dat kunnen we niet zonder financiële steun van derden. Wilt u weten wat u kunt bijdragen? Kijk dan op Stichting Vrienden van Zonnewater.