Tarieven per 1 januari 2019

Zwemmen volwassenen (1 uur)€ 31,00 p/maand
Zwem ABC (45 min)€ 43,50 p/maand
Zwemclub Zonnekids (45 min) € 44,30 p/maand
Baby- en peuterzwemmen
(1 ouder, 1 kind, 30 min)
€ 29,30 p/maand
Vroege vogels€ 96,20 p/half jaar
Privéles ABC (indien plek, 30 min)€ 25,00 p/les
Hulp bij omkleden € 27,00 p/maand
Inschrijfgeld€ 23,50
Diplomazwemmen€ 14,00
Kan met koffie€ 5,00
Thee, bij een pot koffie€ 1,00
Thee € 2,00

Aanmelden

U kunt zich telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via het contactformulier op de website bij ons aanmelden. Wij factureren per half jaar: van januari tot en met juni en van juli tot en met december. Tussentijds aanmelden is natuurlijk mogelijk. U betaalt een vast bedrag per half jaar. In ons tarief hebben we rekening gehouden met de feestdagen.

Betaling

Ieder half jaar ontvangt u van ons een factuur. Op de eerste factuur brengen wij eenmalig inschrijfgeld in rekening. De betaling vindt plaats per automatische incasso. Per periode van een half jaar wordt zes maal een bedrag afgeschreven van uw bankrekening.

Contant

Als u contant wilt betalen, betaalt u een hoger tarief dan bij een abonnement. Het tarief wordt per persoon per keer berekend. Dat wil zeggen dat als een begeleider mee in het water gaat, de begeleider ook betaalt. Voor dit tarief kunt u een half uur of maximaal een uur meedoen.

Ziekte

Bij ziekte of afwezigheid verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven. Helaas kunnen we bij ziekte geen restitutie geven maar gemiste lessen kunt u altijd inhalen in overleg met uw zwemdocent.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt berekend bij de start van een abonnement en bij de herstart na tussentijds opzeggen.

Opzeggen

U kunt uw abonnement tussentijds schriftelijk opzeggen voor de 1e van de maand met een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand. Bijvoorbeeld: als u opzegt op 9 maart, dan stopt uw abonnement op 1 mei. U ontvangt van ons daarvan een schriftelijke bevestiging per e-mail of per post. In de bevestiging staat de einddatum vermeld.
Wilt u bijvoorbeeld door ziekte tijdelijk stoppen? Dan kunt u ervoor kiezen uw abonnement door te betalen. De gemiste lessen kunt u dan op een later tijdstip inhalen en uw zwemplek blijft gereserveerd. U kunt er ook voor kiezen om uw abonnement stop te zetten. Uw zwemplek kan dan aan iemand anders worden vergeven. Als u weer wilt starten, betaalt u opnieuw inschrijfgeld. Ook bij tijdelijke opzegging ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging met daarin de einddatum en de vermelding dat  bij herstart inschrijfgeld wordt berekend.

Calamiteiten

Bij een calamiteit zoals een technische storing kunnen wij helaas geen restitutie van abonnementsgeld geven.