Skip to content

Open dag Zonnekids 24 oktober

Op zondag 24 oktober 2021 van 12.00-14.00 mogen kinderen

met minimaal het zwemcertificaat A die wat extra aandacht

kunnen gebruiken, kennismaken met de Zonnekids.

Denkt u iemand te kennen die daarvoor in aanmerking komt,

laat dat kind (7-17 jaar) zich opgeven voor deze kijkles

bij info@zonnewater.nl